STICHTING ABLE MEN   (Enabeling the disabled)Stichting Able Men

Steenderenstraat 33

1107 LA Amsterdam

KvK: 69562474

RSIN: 857919787

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.ablemen.org

Inleiding

 

Stichting Able Men is een organisatie die zicht inzet voor mensen met een lichamelijke handicap in Ghana.

De stichting heeft als missie om mensen een lichamelijke handicap in Ghana te ondersteunen, in hun kracht te zetten en een kans te geven om hen een functionele rol in de samenleving te geven. Dit doet zij door doelgerichte dagbesteding en educatie aan te bieden, met als primair doel dat zij (zelfstandig) in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

De stichting is gevestigd in de gemeente Amsterdam en is geregistreerd onder KvK nummer 69562474.

De stichting zal zorg dragen voor voldoende financiële  middelen om de doelen te kunnen behalen, hiervoor gaat ze actief opzoek naar donateurs, sponsoren en subsidies. Voor de stichting en onze donateurs is het van belang om de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te verkrijgen. Vandaar dat er in dit beleidsplan rekening is gehouden met de aanvraag van een ANBI status.Inhoudsopgave

 1. Doelstelling
 2. Doelgroep
 3. Werkzaamheden van de stichting
 4. Het bestuur
 • Beloning bestuurders
 • Boekjaar en verslaggeving
 • Fondsen werven
 1. Financiën
Doelstelling

Stichting Able Men wil mensen met een lichamelijke beperking in hun kracht  zetten en een kans te geven om en een zelfstandige en functionele rol in de samenleving te geven.

Dit doet zij door doelgerichte dagbesteding en educatie aan te bieden, met als primair doel dat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

 

Doelgroep

Ghana heeft geen sociale voorzieningen om mensen met een lichamelijke beperkingen bij te staan. Hierdoor zijn ze vaak volledig afhankelijk van familieleden en of mensen uit de omgeving. Voor een deel van hen geld dat ze niet terug kunnen vallen op familie en/of mensen uit de omgeving, waardoor ze veelal veroordeelt zijn tot de bedelstaf.

De doelgroep van de stichting zijn mensen met lichamelijke beperkingen, boven de 18 jaar die de stichting als een kans zien om zelfstandig in hun levensonderhoud te kunnen voorzien

 

Werkzaamheden van de stichting

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door

 • het gehandicapten door middel van trainingen in naaien, kralen maken, mandjes vlechten en meubels maken.
 • Het jaarlijks organiseren van een tentoonstellingen om de eindproducten te veilen. De opbrengsten van de veiling zal bijdragen als een startkapitaal van afstuderen om zelfstandig aan de slag te gaan.
 • Het organiseren van open fora, om de nieuw gemaakte ondernemers de gelegenheid te geven om hun uitdagingen te delen en ook in hun respectieve beroepen verdere kennis te geven
 • Fondsen uit donaties

 

Het bestuur:

Het eerste bestuur bestaat uit 5 leden

Voorzitter : Charles France  

Secretaris: Linda Morrison

Penningmeester: Ruth Owusu

Algemene leden : Roelof Krijtenburg en Diana Owusu  

De stichting beoogt het algemeen nut en  heeft geen winstoogmerk.

 

Beloning bestuurders

Tot het doel van de stichting behoort niet het doen van uitkering aan de oprichter of aan hun die deel uitmaken van organen van de stichting.

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie maar ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Boekjaar en verslaggeving

Het boekjaar van de stichting  is gelijk aan het kalenderjaar.

Het bestuur zal jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten en het jaarrekening vast leggen.

 

Fondsen werven

Het vermogen van Stichting Able Men zal gevormd worden door:

- Subsidies en donaties

- Schenkingen, erfstellingen en legaten

- Alle andere verkrijgingen en baten

Na afloop van een afgesloten boekjaar worden door het bestuur de jaarstukken opgemaakt en door het bestuur goed gekeurd.

 

Financiën

Zie onderstaand financieel overzicht.

Overzicht is het budget voor het hele jaar 2017, en aangezien we net begonnen zijn zal het budget overgenomen worden in 2018.

Stichting Able Men heeft € 1000 on her rekenen staan. Salarissen zijn voor degene die ingehuurd zijn om voor de trainingen te zorgen.Go to top